سهم بخش خصوصی در پروژه های دهه فجر گلستان ۲ برابر بخش دولتی است

گرگان- استاندار گلستان گفت: سهم بخش خصوصی در پروژه های دهه فجر گلستان دو برابر بخش دولتی است.

گلستان