مطهری چندمین بازیکنی بود که در دربی برابر پرسپولیس دبل کرد؟

ارسلان مطهری با دبلی که کرد چهارمین بازیکن تاریخ استقلال در داربی ها شد، که موفق به این کار شدند .

سپولیس, بازیکنی