لزوم افزایش تجهیزات امکانات و کادر درمانی در گیلان/بیمارستان رازی و رسول اکرم و برخی از بیمارستانهای شهرستانی به کرونا اختصاص یافته است/ ۱۴۰۰ تخت پیش بینی شده است

استاندار گیلان در جلسه و ارتباط ویدئوکنفرانس با معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: لازم است امکانات ،تجهیزات و نیروی کادر درمانی بیشتری به بیمارستانهای رشت اضافه شود و بیمارستان های شهرستان های تالش و لنگرود که به لحاظ ساختمانی آماده هستند، با فوریت راه اندازی شده تا بر شمار مراکز درمانی استان برای مقابله با شیوع و گسترس ویروس کرونا افزوده شود.

افزایش, تجهیزات, امکانات, درمانی, گیلانبیمارستان, بیمارستان, شهرستانی, اختصاص