فیلم/ هدیه جهادگران سلامت برای خانم پرستار

قرارگاه جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س) خانم پرستاری که چندی پیش مراسم تولدش در بیمارستان برگزار شد جهت تشکر از زحمات شبانه روزی این قشر زحمتکش به خانواده ایشان سفر کربلای معلی هدیه اهدا کردند.

جهادگران