بازدید رئیس سازمان بسیج از کارگاه تولید ماسک و مواد ضدعفونی در لانه جاسوسی آمریکا

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز یکشنبه 10 فروردین از کارگاه تولید ماسک و مواد ضدعفونی که به همت قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا تهران بزرگ در محل لانه جاسوسی سابق آمریکا دایر گردیده، بازدید کرد.

جاسوسی, آمریکا, ضدعفونی, کارگاه, سازمان, بازدید