نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور/دو بسته سیاستی برای کرونااجرا شود

۵۰ تن از اساتید اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، دو بسته سیاستی را به دولت پیشنهاد و خواستار اجرای آن شدند.

کرونااجرا, سیاستی, جمهوردو, اقتصاددان