چرا در «دیوار» بیشتر آگهی‌های خودرو، قیمت «توافقی» دارند؟

اگر در ماه‌های گذشته به بخش خودرو دیوار مراجعه کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که بیش از 70 درصد آگهی‌ها قیمت فروش ندارند و به جای قیمت کلمه «توافقی» نمایش داده می‌شود.

دارند؟, توافقی, خودرو،