ببینید | پدیده عجیب : شنای نورانی دلفین‌ها در کالیفرنیا

یک عکاس از صحنه‌ شنای نورانی دلفین‌ها در یکی از سواحل کالیفرنیا فیلم گرفته است این پدیده بیولومینسانس نام دارد و به خاطر تراکم بالای فیتو پلانکتون ها ایجاد می‌شود. وقتی جسمی به آنها برخورد می‌کند نور از خودشان ساطع می‌کنند.

کالیفرنیا, دلفین‌ها, نورانی, ببینید