کرونا 2 تا 6 میلیون نفر را بیکار می‌کند

رکنا: ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه‌گیری جهانی شده و درنتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.