دفاع شاعر دولتی از ترانه‌سرای ضدانقلابی

شاعر پای ثابت مراکز دولتی و حکومتی از جمله صدا و سیما و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (رحمهًْ‌الله علیه)در دفاع از شهیار قنبری، ‌گفت که وی میراث فرهنگی و هویتی و از مواریث معنوی ماست!

ضدانقلابی, ترانه‌سرای