رونق تولید در سایپا محقق شده است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: گروه خودروسازی سایپا با جذب نیرو و استفاده از ظرفیت مددجویان کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی، الگویی موفق را برای همه شرکت‌های کشور ترسیم کرده است.