افطار کادر درمان بیمارستان شهید صیاد گرگان

ایرنا - گرگان - تصاویر حال و هوای ماه مبارک رمضان و افطار کادر درمان در بخش نگهداری بیماران کرونایی بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان رانشان می دهد.

بیمارستان