باز شدن روزنه‌های امید برای احیاء و رونق چشمه سورت

ساری - ایرنا - مشخص شدن سرمایه‌گذار بهره‌برداری و احیاء چشمه کم‌نظیر باداب سورت در عین حال که امیدواری‌ها را برای بهبود وضعیت این جاذبه خاص طبیعی بیشتر کرده، حاشیه‌هایی را هم بین برخی مخالفان به وجود آورده که ممکن است روند احیا و بهسازی این چشمه توسط سرمایه‌گذار را با چالش مواجه کند.

روزنه‌