ملاحظات و الزامات کرونایی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده

تهران-ایرنا- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ملاحظات و الزمات کرونایی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده پرداخت و اعلام کرد: به نظر می‌رسد بیماری‌هایی نظیر کرونا، رفتاری فصلی داشته باشند بنابراین انتظار می رود که در فصل بعدی سرما، این بیماری را مجدد تجربه کنیم.

تحصیلی, کرونایی, الزامات, ملاحظات