واعظی: آمریکا با کارزار فشار حداکثری‌اش، در برابر استحکام درونی برجام ناکام مانده است

تهران- ایرنا- محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در رشته توئیتی با تاکید براینکه دشمنی با برجام، آشکارترین شناسه‌ی ایران‌ستیزی در منطقه و جهان است، گفت: دولت ایالات متحده حتی با کارزار فشار حداکثری‌اش، در برابر استحکام درونی برجام ناکام مانده است.

استحکام, حداکثری‌اش،, کارزار, آمریکا