گفتگو| تحلیل آصفی از تلاش اخیر دولت آمریکا برای بازگشت به برجام

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: هدف دولت آمریکا از بیان ادعاهای اخیر ایجاد جوی روانی است تا پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی، کشورها جرئت دادوستد مشروع در حوزه تسلیحاتی را با ایران نداشته باشند.

بازگشت, آمریکا, گفتگو|