کتاب نگار نخستین برنامه تعاملی از معرفی تا نقد کتاب

کتاب نگار علاوه بر وب سایت آپارات در شبکه اجتماعی روبیکا و سایر شبکه‌های اجتماعی متداول قابل مشاهده می‌باشد و شما با جستجوی واژه KetaabNegaarمی‌توانید به ویدیوهای این برنامه دسترسی پیدا کنید.

تعاملی, برنامه, نخستین