آغاز رسمی خرید تضمینی برگ سبز چای با حضور استاندار گیلان

خرید رسمی تضمینی برگ سبزچای وهمچنین پنل خورشیدی در مجموعه باغ صباغ با حضور استاندارگیلان، رییس سازمان چای کشور،رییس سازمان جهادکشاورزی استان، رییس پژوهشکده چای کشور، فرماندار آستانه اشرفیه و سایرمسئولان محلی آغاز وبهره برداری گردید. رییس سازمان چای کشوردر مراسم بهره برداری ازپنل خورشیدی گفت: پنل خورشیدی الگویی تاکنون در سه منطقه چایکاری اجرا […] نوشته آغاز رسمی خرید تضمینی برگ سبز چای با حضور استاندار گیلان اولین بار در بورس چای ایران. پدیدار شد.

استاندار