پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران شمالی/۴۲میلیارد و۷۰۰میلیون تومان از مطالبات چایکاران استانهای  گیلان ومازندران به حساب شان واریز شد

رییس سازمان چای کشور امروز گفت : ۴۲میلیاردو۷۰۰میلیون تومان از مطالبات چایکاران استانهای گیلان ومازندران صبح امروز واریز شد. حبیب جهانساز افزود : با واریز این مبلغ ۱۴۶میلیارد تومان معادل۶۰درصد از کل مطالبات چایکاران استانهای شمالی پرداخت شد و ۹۴میلیارد تومان دیگر نیز به محض تخصیص بموقع اعتبار پرداخت می شود. رییس سازمان چای کشور […] نوشته پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران شمالی/۴۲میلیارد و۷۰۰میلیون تومان از مطالبات چایکاران استانهای  گیلان ومازندران به حساب شان واریز شد اولین بار در بورس چای ایران. پدیدار شد.

مطالبات, چایکاران, ومازندران, شمالی۴۲