نامه ساکنین نوفل‌لوشاتو نوشهر از مسؤولین برای برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز + سند

ساکنین کوچه نوفل‌لوشاتو نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به دادستان، فرماندار و رئیس فرودگاه نوشهر خواستار ورود جدی و بررسی این موضوع را دارند و باید منتظر واکنش و اجابت دغدغه‌های مردم توسط مسؤولین بود.

غیرمجاز, ساخت‌وساز, برخورد, مسؤولین, ساکنین نوفل‌لوشاتو