رییس قبلی شورای اسلامی شهر املش :اگر شورا سیاسی باشد آفتی برای شهر است

هوشنگ نظریان در مراسم تجلیل از خبر نگاران به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبر نگار در اغاز طی مقدمه ای گفت : شهرداری نهادی مردمی است که شبانه روز با مردم در خصوص کارهای عمرانی و زباله در ارتباط است از طرفی شورا به نمایندگی از مردم بر شهرداری نظارت دارد و مطالبات بحق مردم […]