بیرق بصیرتی که قاسم‌های لنگرودی برافراشتند

امروز پس از گذشت هزار و چند سال از این واقعه تاریخی و الهی، رهروان قاسم، مریدان مولا و نوجوانانی که با جهان‌شناسی و خداشناسی به درایت معنا و مفهوم ولایت پذیری رسیده‌اند، فریاد لبیک یا حسین (ع) را با جان و دل فریاد می‌زنند.

بصیرتی, لنگرودی, برافراشتند