رئیس سازمان چای کشور خبرداد:رشد ۱۲درصدی خرید تضمینی برگ سبزچای

رئیس سازمان چای گفت: تاکنون ۱۱۷ هزار تن برگ سبز چای با ارزش ۴۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.   حبیب جهانساز رئیس سازمان چای، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱۷ هزار تن […] نوشته رئیس سازمان چای کشور خبرداد:رشد ۱۲درصدی خرید تضمینی برگ سبزچای اولین بار در بورس چای ایران. پدیدار شد.

سازمان, خبرداد, ۱۲درصدی, سبزچای