گزارش ۵ ماهه صادرات و واردات چای در سال ۱۳۹۹

صادرات حدود ۳۳۰۰ تن به ارزش حدود ۳٫۵ میلیون دلار به ۱۸ کشور (متوسط ارزش یک کیلوگرم: حدود ۱٫۱ دلار) واردات حدود ۲۳۰۰۰ تن به ارزش حدود ۱۱۲ میلیون دلار از ۹ کشور (متوسط ارزش یک کیلوگرم: حدود ۴٫۹ دلار) منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم: مهران مهدی زاده نوشته گزارش ۵ ماهه صادرات و واردات چای در سال ۱۳۹۹ اولین بار در بورس چای ایران. پدیدار شد.

صادرات, واردات