ساخت قانونی هتل رستوران در نگین سبز کومله/سند زمین شخصی و تگ برگ است

مالک زمین در بنای خود قصد ساخت مجموعه گردشگری و هتل رستوران را دارد که در این زمینه نیز همه مجوزهای قانونی را کسب کرده و حتی به‌عنوان یکی از پروژه‌های شهرستان در زمینه گردشگری نیز به استانداری معرفی‌شده بود.

قانونی, رستوران, کوملهسند