برنامه‌ها و هزینه‌های هیئت ورزش‌های همگانی لنگرود در دوران تصدی مهدی زاده چقدر بود؟

با توجه به اینکه این رشته ورزشی دارای حدود ۲۵ کمیته مختلف ورزشی است، شاید برای فعالین در این هیئت بزرگ ورزشی و مردم لنگرود جالب باشد که در طول این چند سال میزان هزینه کردها و برنامه‌های اجراشده چگونه بوده است. 

برنامه‌ها, هزینه‌, همگانی, لنگرود