اهدا ۱۰۰ تخته پتو توسط ستاد عتبات لنگرود به سیل‌زدگان تالش

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات لنگرود با اشاره به درخواست کمک ستاد بحران تالش، ستاد عتبات و عالیات شهرستان لنگرود 100 تخته پتو را برای سیل‌زدگان تالش اهدا کرد، گفت: این پتوها توسط خیرین شهرستان لنگرود تهیه و برای تالش ارسال شد که هزینه تقریبی آن هفت میلیون تومان است.

لنگرود, سیل‌زدگان