اجازه واردات واکسن فایزر و مدرنا به گفته شانه ساز داده شده است. شانه ساز تاکید کرده است که واکسن فایزر و مدرنا را از منابع مجاز آن ها وارد خواهیم کرد. واکسن فایزر و مدرنا تا کنون به تعداد زیادی افراد تزریق شده است. به نظر می رسد ممکن است واکسن فایزر و مدرنا نیز تا ماه های دیگر به سبد واکسنیاسیون ایران اضافه شود.

به گزارش رکنا، محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره واردات واکسن فایزر اظهار کرد: خرید و فروش واکسن در دنیا بین دولت‌ها صورت می‌گیرد حتی فایزر اعلام کرد که ما فقط به دولت‌ها فایزر را تحویل دادیم و هیچ بخش خصوصی در خرید و فروش دخیل نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره واردات واکسن حرکت می‌کنیم، گفت: ما اجازه واردات فایزر و مدرنا را از منابع مجاز آن‌ها داده‌ایم و خواهیم داد و نام یک واکسن باعث ممنوعیت و محدودیت نمی‌شود بلکه منبع آن باید مورد اعتماد باشد.

آیا این خبر مفید بود؟