به گزارش رکنا،  اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور افغانستان امشب سخنرانی خواهد کرد و هر لحظه ممکن است این کشور را ترک کند. وضعیت افغانستان به شدت بغرنج است و طالبان به جز تصرف قندهار و هرات امروز توانست تا نزدیکی جنوب کابل هم برسد و این یعنی خطر سقوط پایتخت افغانستان هر لحظه بیشتر می شود. 

 

آیا این خبر مفید بود؟