ببینید / حمله عجیب شتر گرسنه به آینه بغل یک ماشین! + فیلم