بنا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا، دانشگاه آزاد اسلامی نیز تا پایان ساعت کاری روز شنبه تعطیل است. بنابراین در جهت مدیریت کرونا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و تمامی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 25 مردادماه تعطیل است. گفتنی است فعالیت تمام بیمارستان های دانشگاه آزاد و کادر درمان دانشگاه آزاد به 5وت خود باقی هستند.

به گزارش رکنا، پس از انتشار خبر اعمال محدودیت‌های جدید طی روزهای آتی،‌ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم کرونا در کشور، سازمان مرکزی و تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا پایان ساعت کاری روز شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل است.

فعالیت تمام بیمارستان ها و کادر درمان دانشگاه آزاد اسلامی به قوت خود باقی است.

کارکنان شیفتی این دانشگاه نیز کمافی السابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

آیا این خبر مفید بود؟