به گزارش رکنا،  هنگامی که ستواندوم پناهی در محور کنارگذر یزد مشغول کمک به خودروی سواری “سمند” بوده که به علت سانحه دچار آتش سوزی شده بود؛ ناگهان یک دستگاه تریلی کشنده به علت لغزندگی سطح جاده قیچی کرده و کانتینر تریلی واژگون و با وی برخورد می کند.

آیا این خبر مفید بود؟