مرد خبیث 17 ساله زنش را فروخت تا موبایل بخرد/ در هند رخ داد
علی بابا-بنر زیر عکس خبر


یک جوان هندی ۱۷ ساله تصمیم گرفت همسرش رو بفروشد و به جاش  یک دستگاه تلفن همراه بخرد

به گزارش رکنا، بنابراین زنش رو با قیمت ۱۸۰،۰۰۰ روپیه، به یک مرد ۵۵ ساله فروخت!

پسر جوان تلفنی خرید و بقیه پول را صرف سرگرمی و خوشگذرانی کرد، و به روستای خود برگشت، وقتی خانواده همسرش ازش پرسیدند: دختر ما کجاست؟

گفت: دختر او راه رها کرده و با یک مرد دیگه فرار کرد!
آیا این خبر مفید بود؟