ببینید: نامردی بزرگ یک بنگاه ماشین / کلاهبرداری جنجالی که دود از سر مشتری بلند کرد!